Japonia: protest przeciwko bazom USA

Około 7 tysięcy osób brało udział w demonstracji pod japońskim parlamentem domagającej się zablokowania decyzji o przeniesieniu bazy wojsk amerykańskich na Okinawie. Podobne protesty odbyły się na samej wyspie, gdzie demonstranci domagali się usunięcia wojsk amerykańskich z Japonii. Przeciwnicy baz amerykańskich przytaczają zróżnicowane argumenty mówiąc o działaniach wbrew woli mieszkańców Okinawy,  zagrożeniach dal środowiska naturalnego i wskazując na wysoką liczbę przestępstw seksualnych jakich dopuszczają się jankescy żołnierze, w większości pozostający bezkarni.

 .